Image
English
Image
Image
Image
Seminář získávání nových členů - 6.11.2023

Seminář získávání nových členů - 6.11.2023

Dne 6. 11. 2023 se v prostorách Hotelu Central v Plzni pro zástupce základních organizací a seskupení členů v Plzeňském a Karlovarském kraji uskutečnil seminář na téma „Získávání nových členů“. Lektorem semináře byl pan Jaromír Valeš, specialista OS KOVO pro vzdělávání, který účastníky semináře seznámil s tématy komunikace, kolektivních akcí (ankety, petice, ad.) či plánování kampaně, a to jak po teoretické stránce, tak i po praktické, kdy si účastníci mohli v různých příkladech vyzkoušet určité situace.