Image
English
Image
Image
Image

Společně. V akci. Za vyšší mzdy

Společně. V akci. Za vyšší mzdy

Životní náklady – poháněné inflací a explodujícími cenami energií – se po celé Evropě točí ve spirále.

Mzdy klesají, kupní síla eroduje a chudoba pracujících je na vzestupu. Domácnosti se snaží vyjít s penězi. Čelíme plné hospodářské a sociální krizi.

Ale odbory se brání!

IndustriAll Europe a její členské organizace spojují své síly, aby letos na podzim vyslaly společné požadavky v celoevropské kampani.

Po celé Evropě se členské organizace mobilizují a zapojují se do vyjednávání s cílem prosadit vyšší mzdy a stabilní kupní sílu. Prostřednictvím naší evropské kampaně podporujeme a rámujeme národní kampaně a vyjednávání.

Máme klíčová sdělení pro zaměstnavatele a politiky:

  • Zaměstnanci potřebují zvýšení mezd a velké podniky si to mohou dovolit!
  • Inflace není poháněna mzdou!
  • Pracovníci potřebují stabilní kupní sílu a protikrizová opatření, nikoli úsporná opatření!


Máme klíčové požadavky na ukončení krize životních nákladů:

  • Zvýšení platů, které zaručí důstojnou životní úroveň
  • Spravedlivé daně pro společnosti a bohaté
  • Podpora pracovníků postižených krizí životních nákladů
  • Finanční podpora pro společnosti, které se potýkají s náklady na energie, se zárukami na záchranu pracovních míst a zvýšení mezd
  • Sektorové vyjednávání, aby pracovníci mohli získat lepší plat

Videospoty - Iniciativa skupiny Vídeňského Memoranda/Vienna Memorandum Groupe Iniciative. OS KOVO, OZ KOVO, PRO-GE, IG Metall, VASAS a SKEI

Propagační a informační materiály a tiskoviny

Prezentace
Logo / plakát horizontální  
Logo / plakát vertikální  
Brožura
Banner - sociální nepokoje
Banner - mzdy pracovníků
Banner - vyrovnání se se mzdami
Banner - akcionáři
Banner - vzestup akcionářů
Banner - zisky z ropy
Banner - cenový index
Banner - inflace
Banner - reálná minimální mzda
Banner - dividendy 2022
Banner - dividendy 2020
Banner - ceny energií
Banner - generální ředitel mzdy
Banner - kdo nemůže vystačit s penězi
Prezentace ČMKOS
Prohlášení odborových svazů ČMKOS
Prezentace OS KOVO  
Časopis KOVAK č. 19 / 2022  

 

Fotografie ke kampani: