Image
English
Image
Image
Image

Právní poradenství

Právní poradenství - sestává jednak z pomoci členům v pracovněprávních případech (bezplatné zastupování před soudem, poskytování konkrétních právních informací, jednak z rozsáhlého servisu právní činnosti v oblasti majetkoprávní, legislativní, organizační a dalších.